Disclaimer

Auteursrechten en gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze site is het bieden van informatie over het kennisgebied en de werkwijze van Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile. Een ander doel van deze site is het aanbieden van openstaande vacatures. Iedere bezoeker van de website van Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile, stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

 

Privacyregeling

Wanneer jij je persoonsgegevens aan Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile, stuurt, geef je ons uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan. Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile, zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel werk te vinden.

 

Aansprakelijkheid

Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile, zet zich in voor de actualiteit en zorgvuldigheid van de weergave en de inhoud van de website. Voor een goede toegankelijkheid en informatieverstrekking, behoudt Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile, zich het recht om de inhoud van deze website te wijzigen.

De informatie over en van Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile, niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheid, onjuistheden, eventuele storingen of voor teksten die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. Aan de inhoud kan zodoende geen enkel recht worden ontleend, het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor het risico van de gebruiker.

Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij het gebruik van informatie, diensten of producten van sites waarnaar wordt verwezen m.b.v. hyperlinks. Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile, gebruikt deze links om u te informeren, maar is er niet verantwoordelijk voor.

 

Auteursrechten

Deze website bevat mogelijk merken en oorspronkelijke werken, zoals teksten, grafische elementen en foto’s, die auteursrechtelijk beschermd zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Transformation & Ko B.V., handelsmerk Elite Agile, of haar licentiegevers exclusief rechthebbende op deze rechten. Niets van deze onderdelen mogen verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden. Zij worden beschermd onder de Nederlandse en internationale (copyright)wetgeving.