Privacy Statement

Privacy van de partijen waarmee wij zaken doen, is een belangrijk aspect voor ons. Wij respecteren de privacy en spannen ons er maximaal voor in om informatie op een veilige manier te behandelen. Jouw gegevens worden alleen gebruik voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacy statement.


Verwerken van persoonsgegevens

Privacygegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over een persoon zeggen en hiermee een persoon kunnen identificeren. Het verwerken van deze gegevens kunnen verschillende activiteiten zijn: het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, verrijken, doorgeven of verwijderen.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het personaliseren van de user experience
 2. Versturen van mails omtrent diensten en/of producten
 3. Communicatie rondom een (potentiele) zakelijke relatie

De grondslag voor deze verwerkingen is de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Naam en geslacht
 2. Adresgegevens
 3. Telefoon- en/of emailgegevens
 4. Bedrijfsnaam
 5. IP-adres
 6. Website bezoekersgedrag
 7. Aangevraagde services/producten
 8. Technische informatie als browser, besturingssystemen en internet service providers.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee de gegevens zijn verzameld of ter naleving van een wettelijke verplichting. Wij zullen de gegevens niet langer dan 1 jaar bewaren als er geen overeenkomst tot stand komt.

 

Profiling

Indien er gebruik gemaakt wordt van de diensten op de website, zullen er gegevens opgeslagen worden omtrent het gebruik van deze diensten. Deze informatie wordt gebruikt om mails te sturen over updates en andere interessante diensten en/of producten. Deze gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden.

 

Cookies

Onze website gebruikt ‘cookies’ voor het verbeteren van de user experience door middel van analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Je kan ervoor kiezen om de cookies uit te schakelen maar dan zullen delen van de website niet juist functioneren. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de bezochte pagina’s.

 

Google Analytics

Er wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics op onze website. Deze dienst wordt gebruikt om gedrag van bezoekers en de effectiviteit van Adwords-advertenties te analyseren. De informatie wordt overgebracht naar een door Google opgeslagen server in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google is geregistreerd onder de EU-US Privacy Shield framework. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens.

 

Bescherming van gegevens

De veiligheid van persoonsgegevens is een cruciaal aspect in de verwerking van de gegevens. Wij zorgen ervoor dat de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn om deze veiligheid te kunnen garanderen. Op deze manier zorgen we ervoor dat technische en organisatorische maatregelen gezien de huidige stand der techniek en daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken gegevens en deze beschermd worden tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Tevens waarborgen we op deze manier ook de beschikbaarheid van de gegevens.

 

Rechten van betrokkene

Wij respecteren de rechten van alle partijen waar wij mee samenwerken en de aanvragen op het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van verwerking en overdracht zullen wij secuur behandelen. Indien je hier gebruik van wilt maken, kan je het verzoek indienen bij ons via [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek afkomstig is van de persoon waar het omgaat, vragen wij altijd wel een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak graag wel de pasfoto, het paspoortnummer en het BSN nummer onherkenbaar. Dit is ter bescherming van uw eigen privacy.

Indien we de gegevens verwerken op basis van toestemming, ben je ten alle tijden bevoegd om deze toestemming in te trekken. Als je de toestemming wilt intrekken, kan je dit doen door een verzoek te sturen naar [email protected].

 

Gegevens delen met derden

Wij zullen de gegevens niet zo maar met derden delen zonder jouw toestemming tenzij wij dit moeten doen wegens wettelijke verplichtingen. Als wij jouw gegevens delen zullen we dit alleen met bedrijven doen die dezelfde informatie beveiligingsprincipes nastreven als wij zelf. Op deze wijze kunnen wij garanderen dat de gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden gedeeld.

Indien de gegevens naar bedrijven buiten de EU worden verzonden, zullen wij dit alleen doen als dit bedrijf een passend beschermingsniveau biedt of als de partij werkt onder de Standard Clauses Agreement.

 

Vragen of klachten

Mocht je vragen hebben over de wijze waarop wij de gegevens verwerken of een klacht dat wij dit niet op een juiste wijze hebben gedaan, kan je contact opnemen met ons via [email protected].

 

Wijzigingen

Wij zijn gerechtigd om deze privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigingen of aan te vullen.